ป้องกัน LOOP บน LAYER 2 ด้วย SPANNING-TREE PROTOCOL (STP)
เมื่อมีการต่อใช้งานระบบเครือข่ายผ่าน Switch โดยมีเส้นทางเดียวจากต้นทางไปยังปลายทาง  ถ้า Link ระหว่าง Switch ทั้งสองตัวเกิดมีปัญหาขึ้นมา ก็ทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้

Server มีกี่ประเภท?
สำหรับเซิฟเวอร์ ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ชนิดเดียว ในวงการมีการแบ่งเซิฟเวอร์ออกตามการใช้งานอยู่เหมือนกัน เรียกว่า Server Platfrom โดยจะมีอะไรบ้างนั้น

เทคนิคการค้นหาใน Google ให้เจอไวขึ้น
สำหรับคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ หรือคนที่ใช้ Google เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ บางครั้งการค้นหาข้อมูลให้ตรงกับความต้องการนั้น เปฺ็นสิ่งที่ใช้เวลาที่ค่อนข้างนาน ดังนั้นบทความนี้ขอแนะนำเทคนิควิธีการ ค้นหาข้อมูลใน Google ให้เจอข้อมูลที่ต้องการไวขึ้น

วิธีตั้งค่าเปลี่ยนภาษาบน Windows 10
ขั้นตอนการเพิ่มคีย์บอร์ดภาษาไทย
1.คลิกเมนู Start > Settings

การแก้ปัญหาสั่งพิมพ์งานไม่ได้
วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นกรณีไม่สามารถสั่งปริ้นงานได้

การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
วิธีการเข้าใช้งานเน็ตเวิร์คสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ระวังภัยมัลแวร์ในปี 2562
มัลแวร์ (Malware) ในปัจจุบันมีมากมายหลายรูปแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมัลแวร์เหล่านี้เกิดมาจากเหล่าแฮกเกอร์ที่พยายามคิดหาวิธีที่จะล้วงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้รายอื่นหรือข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ขององกรค์ต่างๆ

Network Server คืออะไร
คำว่า network server คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเครือข่ายทั้งคู่ และระบบเครือข่ายนั้นไม่ได้มีประเภทเดียว

รู้จัก Blockchain เบื้องต้นฉบับคนทั่วไปเข้าใจง่าย อ่านได้ใน 5 นาที
Blockchain นั้นเป็นเทคโนโลยีที่มีรายละเอียดเชิงลึกเยอะพอสมควร แต่เพื่อให้บทความนี้เข้าใจง่ายที่สุด เราจึงขอตัดเฉพาะความสามารถเด่นๆ ที่คนทั่วไปควรทราบมานำเสนอเหลือเพียงดังนี้

คำสั่ง Command Line พื้นฐาน
คำสั่ง Run Commands นั้นคือ คำสั่งที่ใช้เปิด Windows Command interpreter สามารถเรียกใช้โปรแกรมต่าง ๆ ผ่าน text mode ซึ่งปกติแล้วส่วนของโปรแกรมบางตัวนั้นอยู่ลึกในระดับหนึ่ง

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คือพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพ.ร.บ.ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกัน ควบคุมการกระทำผิดที่จะเกิดขึ้นได้จากการใช้คอมพิวเตอร์ หากใครกระทำความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นี้ ก็จะต้องได้รับการลงโทษตามที่พ.ร.บ.กำหนด

ป้องกันแฮกเกอร์ดักเก็บข้อมูลเราได้อย่างไร
สปายแวร์ถือเป็นหนึ่งในมัลแวร์ที่เป็นอันตรายตัวหนึ่ง โดยเป้าหมายหมายของมันคือ การดักจับกิจกรรมต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ของเรา