การเข้าหัวสาย Lan RJ45
การใช้งานสาย Through เช่น จาก Swith ไปยัง computer หรือจาก router ไปยัง Swith ให้เชื่อมต่อแบบ EIA/TIA 568B (สาย Through) ทั้งสองข้างหัวท้าย

เลฃ IP คืออะไร
บางคนอาจจะสงสัยว่า IP Address มีความสำคัญอย่างไรและเกี่ยวข้องอย่างไรกับ Computer หากเครื่อง Computer ของเราไม่ได้ต่อกับ Network

ปัญหา window XP ช้า
โดยปกติเมื่อเปิดเครื่องเข้า winxp จะนานประมาณ 30 วินาที อาจช้าจนเกินไป
คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้เร็วขึ้นโดย