ที่อยู่

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 075-340250-2107

เบอร์ติดต่อภายใน 4350 , 2107

การเดินทางมายังโรงพยาบาล