ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 4ปี 11 เดือน 29 วัน

ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 6 เดือน – 4 ปี 11 เดือน 29 วัน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด ได้ที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชเวลา 08.30-14.00 น. เฉพาะวันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องฉีดยาทำแผล ชั้น 1 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2566
กลุ่มงานสุขศึกษา
ร่วมรับพรปีใหม่จาก
นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช และทีมผู้บริหารโรงพยาบาล

พิธีเปิดรณรงค์การให้บริการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ  บริเวณชั้น G  อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

🎯LAAB คือ อะไร👉ต่างกับวัคซีนโควิดอย่างไร👉ใครบ้างที่ควรฉีด🧑‍⚕️ นพ.พีระพัชร ไทยสยามอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ มีคำตอบ ที่นี่ ค่ะ 🥰🧑‍⚕️ พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์😊

ต๊ะ ธนิตา : Producer

หน่อง อรุณา : Director of Photography

ซีน ธนาธิป : Camera Operato

วันที่ 28 มกราคม 2566 กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ปี 2566 เป็น “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” และจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย โดยมี นายแพทย์สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน และ นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน ณ ลานชั้น G ตึกอำนวยการและผู้ป่วยนอก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

.ใช้รถ ใช้ถนนอย่างมีวินัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ทั้งคนขับ และคนซ้อน

พิธีเปิดโครงการ “ฟันเทียม รากฟันเทียม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา
“คืนรอยยิ้มผู้สูงวัย”

โดยนายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5

ผู้ปกครองท่านใดมีอายุระหว่าง 11-20 ปี สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านค่ะ
วันเอดส์โลก 2566

7 วันอันตราย ช่วงวันหยุดยาว เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง