เชิญชวนผู้ประกอบร้านกาแฟสดและเบเกอรี่เช่าฟื้นที่ภายในโรงพยาบาล

ด้วยโรงพยาบาลมหาราชฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250