ขอแสดงความยินดีกับพนักงานเปลดีเด่น ปี 2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชม ผู้ได้รับการคัดเลือกในโครงการกองทุนพนักงานเปลดีเด่น ปี 2563 จากการสนับสนุนของ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ขอให้ท่านดำรงคุณความดีนี้ไว้ตลอดไป

 
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250