เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากาแฟสดและเบอเกอรี่ภายในฟื้่นที่ว่างในโรงพยาบาล ครั้งที่ 2

ด้วยโรงพยาบาลมหาราชฯมีฟื้นที่ว่าง

  รายละเอียดเพิ่มเติม

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250