รายงานงบทดลองประจำปี 2563 จากระบบ GFMIS ณ 30 กันยายน 2563

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ ได้ประกาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

1.1 งบทดลองประจำปี 63

1.2 รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำปี 63

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250