สถานการณ์โควิด 6 มกราคม 2564

รายงานสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250