สถานการณ์โควิด-19 รพ.มหาราชนครศรีฯ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ระลอกใหม่ จากศูนย์ปฏิบัติการCOVID-19
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณวันที่ 7 มกราคม 2564
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250