สถานการณ์โควิด-19 ณ วันที่ 8 มกราคม 2564

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ระลอกใหม่ จากศูนย์ปฏิบัติการCOVID-19
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณ วันที่  8 มกราคม 2564 ยังคงไม่มีผู้ป่วยรายใหม่  มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (pui) จำนวน 3 ราย 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250