สถานการณ์โควิด 19 ณ วันที่ 12 มกราคม 2564

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ระลอกใหม่ จากศูนย์ปฏิบัติการCOVID-19
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสมยืนยัน 4 ราย ไม่มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (pui) ผู้ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 3 ราย รักษาหายกลับบ้าน 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
 
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250