งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIF ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ ได้ประกาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250