ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250