ข่าวรับสมัครงานล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 และ 3 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรรจุบุคลากรฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 และ 3 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250