ข่าวรับสมัครงานล่าสุด

ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทรายวัน)

ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทรายวัน) จากเดิม วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็น วันที่ 20 มกราคม 2564

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250