ข่าวรับสมัครงานล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ประเภทรายวัน)

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250