ข่าวรับสมัครงานล่าสุด

ประกาศเรื่อง แก้ไขรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทรายวัน) ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

ประกาศเรื่อง แก้ไขรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทรายวัน) ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250