ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by ฐิตาพร Hits: 642

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จึงขอนำร่างประกาศประกวดราคา ลงเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้…