ข่าวรับสมัครงานล่าสุด

ประกาศขอความร่วมมือผู้ที่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 19 เมษายน 2564 ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

ประกาศขอความร่วมมือผู้ที่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250