ประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเข้าเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250