รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช.

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปกิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

กดอ่านรายละเอียดhttp://www.mnst.go.th/mnst/images/25062562/250662.pdf 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250