ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างติดตั้งระบบงานสื่อสาร และกล้องวงจรปิด ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน

ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบงานสื่อสาร และกล้องวงจรปิด ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน 

ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250