ข่าวรับสมัครงานล่าสุด

ประกาศแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประกาศแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250