ข่าวรับสมัครงานล่าสุด

ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตามประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ตามประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250