ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ, และตำแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติงานฯ

ประกาศรับสมัครคััดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติงานฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250