ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธาณณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250