รายละเอียด  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  การซื้อ

                  ครุภัณฑ์การแพทย์  เครื่องขับเคลื่อนยาด้วยกระบอกฉีดยาขนาดเล็ก (Syringe driver)

                   จำนวน  ๔ เครื่อง  ด้วยวิธีตกลงราคา

                  รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250