รายละเอียด  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  การซื้อ

                  ครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  5  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

   รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250