ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบริเวณหน้าห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟูและรื้อตะแกรงที่กั้นระหว่างห้องตรวจกับห้องธุรการกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน

ตามเอกสานแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250