ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อฐานข้อมูลวิชาการ UpToDate จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามรายละเอียดแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250