โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้อ  ครุภัณฑ์การแพทย์  ตู้อบทารกชนิดเคลื่อนที่  (Transport  incubator)  จำนวน  1  เครื่อง   ด้วยวิธีเชิญชวน  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250