โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติสำหรับทารก (Pulse  oximeter)  จำนวน ๒  เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ตามเอกสารที่แนบมา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250