ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมดเขตวิจารณ์ร่างวันที่ 2/07/2563 สามารถส่งวิจารณ์ร่างได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250