ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

 

รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250