โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้อ  คครุภัณฑ์การแพทย์ มอเตอร์สำหรับดูดน้ำลายสำหรับเก้าอี้ทันตกรรม จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้...

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250