ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะขอประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบสำรองออกซิเจนทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250