โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ชุดเครื่องมือทำหัตถการตัดลอกผิวหนังแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250