ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ภายใต้แผนเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รายการค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน ๑ งาน

เอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250