ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะขอประกาศยกเลิกเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ครั้ง (๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามรายเอียดที่แนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250