โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ขอประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน ๒ หมวด 

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250