ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำหรับอาคารแฟลตพักพยาบาล 40 ยูนิต, แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (ปี 60), แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (ปี 62) จำนวน 80 หมายเลข จำนวน 1 งาน ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250