ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จะขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามรายละเอียดแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250