ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารสด จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250