โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้ออุปกรณ์ทางด้าน Hardware เพื่อรองรับระบบ PACS จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเชิญชวน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250