ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (แก๊สทางการแพทย์) ออกซิเจนเหลว จำนวน 720,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250