ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเชื่อมต่ออาคารวินิจฉัยรักษากับอาคารเดิมของโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250