ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบริเวณห้องตรวจแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และบริเวณเคาน์เตอร์บริการ (อาคารราชนครินทร์ ชั้น 4) จำนวน ๑ งาน

ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250