ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะขอประกาศจ้างบำรุงรักษาห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (รวมอุปกรณ์อะไหล่สิ้นเปลือง) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามรายละเอียดแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250