ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ ชนิด Oil Free Class 0 Rotary Tooth Compressor ขนาดไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า พร้อมติดตั้งเข้าระบบเดิม จำนวน 2 เครื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250